پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کشف و حل مسئله با استفاده از ابزار نوآوری نظام­یافته(TRIZ) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کشف و حل مسئله با استفاده از ابزار نوآوری نظام­یافته(TRIZ)
نوع دوره : مدیریت - پایه و میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 36 ساعت

سرفصل

 •   ارایه راه حل های گروهی
 •   تحلیل فلسفه – سیستم
 •   جایگاه TRIZ در عصر نوآوری
 •   شکل گیری TRIZ در حل مسایل ابداعی
 •   فهرست­بندی مسایل
 •     تصویر ایده آل
 •       دریافت نظرات گروه های دیگر و تسهیل گران
 •   تحلیل چند پنجره
 •  پیشنهاد راه­حل برای تضاد انتخاب شده
 • انتخاب مسایل فعال
 • تحلیل کارکرد و ویژگی ها
 • چارچوب های حل مساله
 • روز اول: عصر نو آوری و مسایل ابداعی
 • روز پنجم: جمع بندی و ارایه راه حل ها
 • روز چهارم: تولید ایده برای حل مسایل
 • روز دوم: تحلیل سیستم برای بازتعریف مسأله
 • روز سوم: انتخاب مساله
 • فرمول­بندی تضاد یکی از مسایل فعال
 • مساله و مساله ابداعی/خلاق

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: ایجاد مهارت کشف و حل مساله در قالب: بازتعریف مساله به مساله ابداعی و کشف و مدل سازی تضاد، تولید ایده حل مساله
 • اهداف دانشی: آشنایی با مفاهیم و ابزارهای تئوری کشف و حل مسایل ابداعی