پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهندسی ارزش و مدیریت ریسک و ارزش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهندسی ارزش و مدیریت ریسک و ارزش
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 40 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با تحلیل و مدیریت ریسک
  • آشنایی با مدیریت ارزش جهت روان سازی گردش کارها و بیشینه نمودن بهره وری
  • آشنایی با مهندسی ارزش و مدیریت ارزش
  • مطالعات مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در طرح های صنعت آب و فاضلاب

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: انتظار می‏رود فراگیران پس از اتمام دوره با مفاهیم مهندسی ارزش آشنا شده و قادر باشند از این مفاهیم در پروژه‏های مطالعاتی و مشاوره‏ای این حوزه استفاده نمایند.
  • اهداف دانشی: آشنایی مدیران صنعت آب و برق با مقوله مهندسی و مدیریت ارزش و مدیریت ریسک به منظور کاهش هزینه‏ها، بهبود کیفیت و کمینه نمودن تهدیدهای ناشی از عدم قطعیت