پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مهارتهای مربی گری سطح 2 - ویژه مدیران شرکت توانیر در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مهارتهای مربی گری سطح 2 - ویژه مدیران شرکت توانیر
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

 • -         اصول و تکنیک های تسهیل گری مربی (Faclitative Dimension)
 • -         اصول و قواعد تغییرنگرش و رفتار مدیران
 • ارزیابی اثربخشی رابطه مربی گری از نظر مربی و شاگرد
 • اصول و تکنیک های مواجهه(رویارویی)مربی
 • اصول و تکنیکهای مراقبت و ارائه بازخورد در فرآینداجرای همسو با چشم انداز
 • اصول و تکنیکهای یادگیری تأملی
 • اصول و مبانی سبکهای مربی گری
 • اصول و مبانی نگارش برنامه توسعه فردی بر اساس مدل ایفای نقش

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: تمرین ارائه بازخورد موثر
 • اهداف رفتاری: تمرین تسهیل‏گری و رویارویی موثر در محیط کار
 • اهداف رفتاری: تمرین و ارتقای بینش و توانایی کارگروهی
 • اهداف رفتاری: تمرین و توسعه تفکر انتقادی و تأملی
 • اهداف دانشی: -         آشنایی با مهارت‏های مورد نیاز یک مربی برای ایجاد تغییر در بینش، نگرش و رفتار کارکنان
 • اهداف دانشی: آشنایی با اصول پیشرفته و تکمیلی مربی‏گری به عنوان یکی از رویکردهای نوین، موثر و انسان محور مدیریت
 • اهداف دانشی: آشنایی با اصول و مهارت‏های شاگردی
 • اهداف دانشی: آشنایی با تکنیک‏های مورد نیاز برای مربی‏گری