پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقررات حاکم بر نظام بودجه ریزی - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقررات حاکم بر نظام بودجه ریزی - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •   انواع بودجه ریزی/تعاریف/تعاریف اصول بودجه
  •   تشریح نظام بودجه ریزی عملیاتی ایران
  •    چگونگی تدوین بودجه سالانه کل کشور
  •    نظام برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی عملیاتی
  •     احکام مربوط به بودجه کل کشور ایران
  •      مراحل بودجه بندی /طبقه بندی بودجه/روشهای تنظیم بودجه
  • نظام پاسخگوئی در نظام بودجه ریزی عملیاتی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنایی با قانون بودجه کشور /احکام بودجه /تنظیم بخشی مقررات مالی و دولتی /تدوین بودجه