پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مذاکره حرفه ای - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مذاکره حرفه ای - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        اقدامات قبل از شروع مذاکره
  • -        انواع مذاکره/فرایندهای مذاکره/ترفندهای مذاکره
  • -        تجزیه و تجلیل مذاکره
  • -        تدابیر هنگام مذاکره
  • -        درسهای از فرهنگهای کشورهای مختلف
  • -        شرایط و ویزگی افراد مذاکره کننده
  • -        عوامل موثر مذاکره
  • -        فعالیتهای پایان مذاکره

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: بهبود وارتقاء مهارتهای ارتباطی ومذاکره ای مدیران