پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سرمایه اجتماعی - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سرمایه اجتماعی - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •       تعهد و مسئولیت اجتماعی
  •        اعتماد اجتماعی /مشارکت اجتماعی/انسجام اجتماعی
  •        عناصر کلیدی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
  •         اثرات سرمایه اجتماعی در سازمانها
  •         الگوی های اندازه گیری سرمایه اجتماعی.

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنایی با سرمایه اجتماعی بعنوان مجموعه ای ازاعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب مشارکت می شوند.