پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تصمیم گیری چند معیاره - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تصمیم گیری چند معیاره - ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        اصول تصمیم گیری خلاق ،هوشمند ،و رویکردهای آن
  • -        سامانه تصمیم گیری (d s s)
  • تئوری تصمیم گیری
  • تصمیم گیری فردی –گروهی –رهبری
  • فرایندهای تصمیم گیری
  • ملاکهای درجه بندی تصمیم گیری
  • نظام تصمیم گیری و عوامل مهم در طراحی آن

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنایی با مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM ، مدلهای تصمیم گیری چند هدفه MODM و مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه MADM