پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تاب آوری - ویژه مدیران، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تاب آوری - ویژه مدیران، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        ابعاد تاب آوری
  • -        چرخه تاب آوری
  • ارکان تاب آوری
  • تاب آوری در بحرانها
  • مدلهای تاب آوری
  • مفهوم تاب آوری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09