پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول سیاست گذاری(خط مشی گذاری )- ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول سیاست گذاری(خط مشی گذاری )- ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        تعاریف و مفاهیم /سیر خط مشی گذاری عمومی /مراحل خط مشی گذاری /مدلهای خط مشی گذاری/
  • -        عوامل تاثیر گذار بر خط مشی گذاری در فرایند سیاسی
  • -        قدرت و نقش آن در فرایند سیاسی خط مشی گذاری
  • اجرای خط مشی گذاری
  • ارزیابی الگوهای آینده خط مشی گذاری
  • خط مشی گذاری سازمان
  • نقش ارزشها در خط مشی گذاری
  • نقش صاحبان قدرت در خط مشی گذاری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: آشنایی با بنیان‌های سیاست‌گذاری عمومی /چشم‌اندازهای آتی سیاست‌گذاری عمومی از سیاست‌پژوهی تا توانمندسازی