پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آینده پژوهی با روش سناریو نویسی- ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آینده پژوهی با روش سناریو نویسی- ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • -        آشنایی با گامهای سنا ریو نویسی /بررسی آینده های تحمل /بنیان معرفتی و اخلاقی آینده پژوهی
 • -        افزایش مشارکت مردمی در تصویر سازی آینده و طراحی آن
 • -        انواع آینده /-کاربردهای آینده پژوهی /شاخه های آینده پژوهی
 • -        اهداف در سناریو نگاری
 • -        تاریخچه سناریو نگاری
 • -        ترویج تصویر مطلوب آینده و حمایت از آن
 • -        تفسیر گذشته و تعیین موقعیت آینده
 • -        تلفیق دانش و ارزش برای طراحی و اقدام
 • -        رویکرد اصلی در آینده پژوهی
 • -        فرایندهای آینده پژوهی
 • -        فرایندهای سناریو نگاری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف دانشی: آشنایی با نحوه پیش بینی ها و ارائه تصاویری از آینده ،آشنائی با گام های سناریو نویسی و تصمیمات مرتبط