پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با شیوه زندگی سالم (تغذیه سالم، ورزش و فعالیت بدنی، پرهیز از دخانیات)( بسته سلامت مدیران) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با شیوه زندگی سالم (تغذیه سالم، ورزش و فعالیت بدنی، پرهیز از دخانیات)( بسته سلامت مدیران)
نوع دوره : مدیریت - پایه و میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09