پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت سرمایه فکری( اعضاء هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت سرمایه فکری( اعضاء هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 •   اقتصاد اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی
 •    مولفه های مهم سرمایه فکری
 •     ابعاد سرمایه فکری در شرکت های مشابه
 •     شناسایی سرمایه های فکری در سازمان
 •      اهمیت و ضرورت سرمایه فکری در صنعت برق
 •      دستاوردهای استقرار مدیریت سرمایه فکری در شرکت ها
 •      ضرورت تهیه اظهارنامه سرمایه فکری در سازمان های جدید
 •       رویکردهای مدیریت سرمایه فکری
 •       مدل های مختلف مدیریت سرمایه فکری
 • تاریخچه سرمایه فکری
 • تعریف سرمایه فکری
 • تفاوت های اساسی در مدیریت سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، سرمایه فکری
 • تقسیم بندی سرمایه فکری
 • دارایی های نامشهود
 • رویکردهای جدید دنیای اقتصاد
 • سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، سرمایه فکری
 • ضرورت شناسائی و مدیریت دارایی های فکری
 • محدودیت های ارزش گذاری سرمایه فکری
 • مدیریت سرمایه فکری در سازمان های معتبر و بزرگ

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: فراگیران در پایان دوره می توانند مفاهیم و انواع سرمایه فکری را توضیح دهند و توانایی شناسایی کلی سرمایه فکری در سازمان متبوع خود را داشته باشند.