پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تکنیک‌های حل مسأله و مدیریت مشارکتی(مدیران شهری، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تکنیک‌های حل مسأله و مدیریت مشارکتی(مدیران شهری، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • تعاریف و مفاهیم مهارت حل مسأله
  • -         اهداف و اهمیت مدیریت مشارکتی
  • -         مزایای مدیریت مشارکتی
  • -         کایزن و نظام پیشنهادها
  • اجرای یک مدل خوب نظام پیشنهادات
  • اصول کلی ایجاد راه‌حل‌های جایگزین
  • فرآیند و مراحل اصلی حل مسأله
  • ویژگی‌های مدیریت مشارکتی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09