پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره دایالوگ برای مدیران ( کسب تجربه ای در هنر با هم اندیشیدن )(مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره دایالوگ برای مدیران ( کسب تجربه ای در هنر با هم اندیشیدن )(مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

 •    معرفی مشاوره ظرفیت ساز در تحول از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری و دایالوگ به عنوان بستر آن
 •      اهداف دایالوگ : بروز تعارض وظهور تدریجی وفاق
 •        دو رکن صحبت کردن و گوش دادن و انواع هریک
 •        معنا و مفهوم دایالوگ به عنوان یک واژه علمی در دنیای امروز و فردا
 •          تفاوت دایالوگ با مفهوم واژه های دیگر
 • -         جوهره مدیریت و تبیین آن در دو مکتب کلاسیک و یادگیری
 •          ضوابط اساسی دایالوگ
 • دایالوگ و ظرفیت سازی برای رفتار جدید
 • معرفی سازمان یادگیرنده: آشنائی با 5 دیسیپلین آن و جایگاه دایالوگ در آن
 • کارکارگاهی در هریک از موارد بالا با تشکیل سه تیم و انتخاب یک رخداد برای هر تیم

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری:       ادراک از دایالوگ در معنای علمی امروز آن به عنوان نیاز انسان قرن بیست و یکم بویژه در سطح مدیران
 • اهداف رفتاری:        درک تفاوت دایالوگ با مفهوم واژه های دیگر
 • اهداف رفتاری:        درک ضرورت دایالوگ در جهان امروز(دایالوگ ،گمشده نسل امروز)
 • اهداف رفتاری:         آشنا شدن با نکات لازم و مهارتهای آن برای برگزاری جلسات دایالوگ
 • اهداف رفتاری:         درک مفهومی از مشاوره به عنوان مهارت عمومی انسانها و دایالوگ به عنوان بستر اجرائی آن در دنیای امروز و فردا
 • اهداف رفتاری:          کسب مهارت برای شرکت در یک جلسه دایالوگ