پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران - الزامات و ضرورت ها -2(مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) ) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران - الزامات و ضرورت ها -2(مدیران حرفه ای( پایه، میانی،عالی) )
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز
  • تحلیل منطقه ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سند
  •         ( نوسازی – مدرنیزاسیون)
  •         توسعه
  •          تغییر
  • مفاهیم تحول

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: گسترش و تقویت عزم ملی، فرهنگ سازی و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشم انداز و فضاسازی مناسب برای دریافت مشترک پیرامون جنبه های نظری و تاملات اجرایی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران