پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شایستگی های هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شایستگی های هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • - هفت چ در شایستگی های هیات مدیره ( هفت سوالی که هیات مدیره می بایست در مورد شایستگی های موجود از خود بپرسد
  • تشریح ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در ادبیات هیات مدیره و شروع از بحث چرایی اهمیت بیان شایستگی های هیات مدیره در بخش ترکیب
  • تشریح جایگاه هیات مدیره درحاکمیت شرکتی امروز و نگاهی ظریف در ارتباط با اهمیت شایستگی ها و تعریف آن

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: تشریح شایستگی های هیات مدیره به عنوان وجه تمایز هیات مدیره های موفق و چگونگی خلق هیات مدیره شایسته سالار