پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مربی گری و منتورینگ(اعضای هیئت مدیره توانیر، مدیران میانی و پایه) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مربی گری و منتورینگ(اعضای هیئت مدیره توانیر، مدیران میانی و پایه)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • تعریف مفاهیم
  • انواع سبک های مربی گری مدیران اجرایی
  • اهمیت و ضرورت مهارت مربی گری توسط مدیران اجرایی
  • دیدگاهها درباره انواع مهارت های مربی گری توسط مدیران و سرپرستان عملیاتی
  • شناسایی و ترسیم نقشه شایستگی های کارکنان واحدها
  • معرفی شبکه ها و انجمن های بین المللی و منطقه ای فعالیت های مربی گری و مرشدی جهت عضویت مشارکت کنندگان
  • مهارت ارزیابی شایستگی های کارکنان
  • مهارت های یک مربی اجرایی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: "تقویت شناخت مشارکت کنندگان از نقش روشها وتکنیک های مربی گری در کسب و کار، -تقویت اشتیاق و انگیزه مشارکت کنندگان درباره اهمیت و نقش روش ها و تکنیک های مربی گری در موفقیت ها و شکستها در اداره کارکنان بدخلق ، کارکنان با عملکرد بالا، - تقویت مهارت بکارگیری تکنیک ها و روش مربی گری توسط مشارکت کنندگان