پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خلق آرمان مشترک(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خلق آرمان مشترک(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

 • استراتژی خلق آرمان مشترک
 • بیانیه آرمان مشترک مدیران به عنوان ورودی برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • جوهره مدیریت و سیرتحول آن در یکصد سال اخیر از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری مدیریت و آشنائی با دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده
 • دیسیپلین آرمان مشترک
 • فرآیند ترجمه جمله عمومی آرمان در ابعاد اجرائی سازمان و اجرای آن
 • فرآیند دستیابی به جمله عمومی آرمان در یک تیم و اجرای آن
 • فرآیند همسو سازی اعضای تیم و خلق اندیشه های نو برخاسته از جمله عمومی آرمان و اجرای آن

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: برمفهوم تیم درمعنای علمی و فرآیند شکل گیری یک تیم یادگیرنده اشراف یابد.
 • اهداف رفتاری: تیمسازی را درعمل پیاده سازد.
 • اهداف رفتاری: فرآیند خلق آرمان مشترک در یک سازمان را به طور عملی اجرا نماید .
 • اهداف رفتاری: مفهوم کلی سازمان یادگیرنده و دیسیپلینهای آن را تبیین نماید.