پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روشهای مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روشهای مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • ارتباط موثر با کارکنان دشوار
 • ارزیابی و شناخت رفتارهای دشوارکارکنان
 • باورهای غلط در مواجهه با رفتارهای کارکنان
 • تعریف و طبقه بندی رفتارهای دشوار
 • تمرین عملی در مواجهه با رفتارهای دشوار
 • خط مشی مواجهه با رفتارهای دشوار
 • عوامل موثر در بروز رفتارهای دشوارکارکنان
 • مراحل برخورد با کارکنان دشوار
 • هزینه رفتارهای دشوار

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: رفتارهای دشوار و تحلیل علل احتمالی آنها را بیان کند.
 • اهداف رفتاری: شیوه ارتباط و برخورد موثر با رفتارهای دشوار درجهت رفع یا تحلیل آنها را بیان کند.
 • اهداف رفتاری: نحوه اصلاح نگرش و رفتار در قبال رفتارهای دشوار کارکنان را بیان کند.