پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نظام مدیریت اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نظام مدیریت اسلامی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        مفهوم شناسی مدیریت اسلامی (تعاریف، اشکالات و پاسخها)
  • -        کارکردهای مدیران (برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل از نگاه اسلام)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09