پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه ) 1-ولایت فقیه 2-انتصاب یا انتخاب فقیه 3-ولایت فقیه و تعداد مراجع 4- مطلق و مفهوم آن 5-نقش مردم در روند حکومت(
  • -        ضرورت و اهداف حکومت اسلامی، مفهوم شناسی سیاست و نظام سیاسی
  • -        ضرورت ولایت فقیه )ماهیت، دلایل، وظایف و اختیارات و پیشینه ولایت فقیه(
  • حکومت اسلامی در عصر غیبت

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09