پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        وظایف منتظران
  • انقلاب اسلامی و بسترسازی برای حکومت جهانی
  • جایگاه مهدویت در اندیشه اسلامی
  • مفهوم انتظار و منتظر واقعی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09