پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه‎های دینی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه‎های دینی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  •    مفاهیم و کلیات فرهنگ
  •    مفهوم شناسی مدیریت و مدیریت فرهنگی
  •     مبانی مدیریت فرهنگی در اسلام
  •      مدیریت فرهنگی راهبردی و اجرایی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09