پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و مهندسی ارزش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و مهندسی ارزش
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • مراحل اجرایی و چرخه مهندسی ارزش (مراحل، چرخه، اهداف و دستاورد های مهندسی ارزش)
  • مفاهیم و فنون مدیریت و مهندسی ارزش (علل و چرائی،تاریخچه، مفاهیم و متدلوژی مهندسی ارزش)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09