پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و برنامه‎ریزی پروژه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و برنامه‎ریزی پروژه
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • کنترل و نظارت
  •    برآورد زمان، منابع و هزینه های اجرایی فعالیتها تصمیم گیری
  •     زمانبندی پروژه تصمیم گیری
  •      برنامه ریزی و تخصیص منابع تصمیم گیری
  •      ترسیم شبکه پروژه تصمیم گیری
  • اهمیت پروژه و مدیریت کار آمد و اثر بخش تصمیم گیری
  • برنامه ریزی پروژه و شناخت فعالیتهای آن تصمیم گیری
  • سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه تصمیم گیری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09