پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و برنامه‎ ریزی استراتژیک در بخش دولتی(ویژه اعضای هیئت مدیره- مدیران مالی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و برنامه‎ ریزی استراتژیک در بخش دولتی(ویژه اعضای هیئت مدیره- مدیران مالی)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09