پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت موثر وقت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت موثر وقت
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  •   راهنماهای برنامه ریزی و زمان بندی های روزانه
  •    مدیریت فردی: کلید مدیریت زمان
  •     مدیریت بهینه وقت
  •     کنترل مزاحمتها و وقفه ها، آشفتگیها و کارهای دفتری عادی
  •      توصیه هایی جهت موفقیت در مدیریت زمان
  •      فواید اعمال مدیریت زمان
  •       اصول مدیریت زمان
  •        عوامل اتلاف وقت
  • ارتباط موثر و مدیریت وقت
  • روشهای مدیریت زمان، اولویت بندی برنامه های کاری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09