پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت سازمان‎های غیردولتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت سازمان‎های غیردولتی
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •    سبک مدیریت در سازمانهای غیردولتی
  •    نظری ههای روابط انسانی در سازمانهای غیردولتی
  •      ساختارهای سازمانهای غیردولتی
  •        نهادهای متولی وضعیت سازمانهای غیردولتی در ایران
  •         تفاوتهای بنیادین سازمانهای دولتی و غیر دولتی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09