پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •   بهداشت روانی در محل کار
  •   تعاریف و مفاهیم بهداشت روانی
  •   روش های مقابله با فشار روانی
  •    عوامل موثر بر بهداشت روانی در محل کار
  •  ابعاد بهداشت روانی
  •  اصول بهداشت روانی در محل کار
  • اهداف بهداشت روانی در سازمان

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09