پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 9 ساعت

سرفصل

  • -        برنامه ریزی فناوری اطلاعات
  • -        تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان
  • -        تعاریف و مفاهیم مرتبط با فناوری اطلاعات
  • -        فناوری اطلاعات و تحول سازمان ها (اصلاح فرآیندهای سازمانی)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09