پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرایند و فنون تصمیم‎ گیری (سازمانی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرایند و فنون تصمیم‎ گیری (سازمانی)
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 9 ساعت

سرفصل

  •     تعاریف و مفاهیم تصمیم گیری
  •     عناصر تشکیل دهنده تصمیم گیری
  •      مدلهای تصمیم گیری
  •       اهمیت تصمیم گیری
  •       تکنیکها و فنون تصمیم گیری سنتی و جدید
  •        انواع شیوه های تصمیم گیری
  • فرآیند تصمیم گیری در سازمان

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09