پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ظرفیت‎ سازی برای کوچک‎ سازی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ظرفیت‎ سازی برای کوچک‎ سازی
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  •     بیان علل ناکارآمدی دولت مداخله گر
  •     چگونگی کوچک سازی دولت
  •     مداخله گری یا هدایت امور
  •      بازتابهای کوچک سازی دولت
  •      ضرورت تجدید نظر در نقش و کارکرد دولت
  •      کوچک سازی و تجارب موفق
  •       ضرورت تغییر نقش و کارکرد دولت در فرایند توسعه
  •       کوچک سازی و تجارب موفق
  •        موانع کوچک سازی
  • راهبر دهای کوچک سازی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09