پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سازماندهی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سازماندهی
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •      سازما نهای رسمی و غیر رسمی
  •      فرایند سازماندهی رسمی
  •       هماهنگی و نقش آن در سازماندهی
  •        الگوهای جدید سازماندهی
  •        تعاریف، عناصر، مفاهیم و فرآیند سازماندهی
  •         سازماندهی و ضرورت تغییر
  •         سازماندهی و طراحی سازمان

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09