پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره رهبری تحول در سازمان‎ها(حین انتصاب- ارشد)-اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره رهبری تحول در سازمان‎ها(حین انتصاب- ارشد)-اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •      برنامه های ایجاد تغییر
  •      مبانی مدیریت تحول سازمانی
  •      مقدمه ای بر تحول سازمان و تعاریف تحول سازمانی
  •       مدیریت فرآیند تحول
  •        ارزش ها، پیش فرض ها و باور ها در تحول سازمان
  • ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09