پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره رهبری تحول در سازمان‎ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره رهبری تحول در سازمان‎ها
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 9 ساعت

سرفصل

  •       ارزشها، پیش فر ضها و باور ها در تحول سازمان
  •       برنامه های ایجاد تغییر
  •       مقدمه ای بر تحول سازمان و تعاریف تحول سازمانی
  •         مبانی مدیریت تحول سازمانی
  •         مدیریت فرایند تحول
  • ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09