پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره چگونگی تبدیل چشم‎ انداز ملی به چشم‎انداز سطوح سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره چگونگی تبدیل چشم‎ انداز ملی به چشم‎انداز سطوح سازمانی
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  •        فرایند تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطح سازمانی
  •         چگونگی تبدیل چشم انداز به اهداف
  •         ویژگی های چشم انداز ملی
  • آینده مطلوب در افق چشم انداز
  • سلسله مراتب چشم انداز (مخروط چشم انداز)در افق 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09