پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جریان شناسی سیاسی و فرهنگی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جریان شناسی سیاسی و فرهنگی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  •       ابعاد مفهومی جریان شناسی سیاسی و فرهنگی
  •       جریانهای سیاسی و فرهنگی
  •        فواید، ضرور تها، موانع و مشکلات فراروی جریان شناسی سیاسی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
  •         توصیف (چیستی)، فرآیند (چگونگی) و فلسفه، مبانی و پیشینه (چرایی)

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09