پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  • -        مدل کارکردنی نظام توسعه فرهنگ (کارکردهای اساسی، اصلی و پشتیبانی)
  • -        نگاشت توصیفی منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مناظر توسعه)
  • توصیف منشور توسعه فرهنگ قرآنی (اهداف، سیاس تها، راهبردها و شورای توسعه)
  • متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09