پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • الف) سیاست کلی فرهنگی
  • ب) فرهنگ عمومی
  • ج) رسانه
  • د) ادب و هنر
  • گامهای اساسی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
  • مدیریت تولید نقشه مهندسی فرهنگی کشور

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09