پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پژوهش ‎های سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پژوهش ‎های سازمانی
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  •    انتخاب طرح تحقیق سازمانی
  •        کانون پژوه شهای سازمانی
  • -        کانون پژوه شهای سازمانی
  • امکان سنجی،مدیریت داده ها و برنام هریزی بنیادی در پژوه شهای سازمانی
  • انتخاب طرح تحقیق سازمانی
  • ماهیت پژوه شهای سازمانی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09