پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برنامه ‎های دولت (برنامه‎های پنجساله، برنامه تحول و…)(ویژه مدیران روابط عمومی و حقوقی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برنامه ‎های دولت (برنامه‎های پنجساله، برنامه تحول و…)(ویژه مدیران روابط عمومی و حقوقی)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09