پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برنامه ‎ریزی در دستگاه‎های دولتی (تمرکز بر فرایندها) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برنامه ‎ریزی در دستگاه‎های دولتی (تمرکز بر فرایندها)
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  •     مراحل برنامه ریزی
  •      تقسیم بندی و انواع برنامه ها
  •        جایگاه برنامه ریزی
  •        مفهوم و ماهیت برنامه ریزی
  • -        تقسیم بندی و انواع برنامه ها
  • -        جایگاه برنامه ریزی
  • -        مراحل برنامه ریزی
  • مفهوم و ماهیت برنامه ریزی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09