پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  •      تحلیل و تشریح وضعیت موجود فرهنگی و اجتماعی کشور
  •      چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی پیشرو
  •        تشریح وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی (نگاه به آینده)
  •        مبانی و راهکارهای نیل به وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی
  • -        تحلیل و تشریح وضعیت موجود فرهنگی و اجتماعی کشور
  • -        تشریح وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی (نگاه به آینده)
  • -        چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی پیشرو
  • -        مبانی و راهکارهای نیل به وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09