پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره انگیزش در کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره انگیزش در کار
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • -        انگیزش در سازمان
  • دیدگا هها و مدل های انگیزش
  • رو شهای ایجاد انگیزش
  • شیو ه ها و سبک های رهبری
  • مفاهیم انگیزش
  • نظریه های انگیزش
  • نظریه های خصوصیات فردی-نظریه رفتاری
  • نظریه های رهبری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09