پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        مردم سالاری دینی
  • -        مشروعیت نظام سیاسی و مردم
  •  حقوق متقابل مردم و حکومت
  •  مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی
  •  نظارت و کنترل قدرت در مردم سالاری دینی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف دانشی: ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام