پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        آشنایی با قوانین و مقررات (ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگا ههای اجرایی)
  • -        قانون دیوان محاسبات کشور
  • -        قانون محاسبات عمومی
  • -        مفهوم و موادی از آیین نامه اموال دولتی
  • اشاره بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و مأموریت های مدیران در سطح پایه میشود

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09