پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
نوع دوره : مدیریت - پایه و میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        آشنایی با قوانین و مقررات (ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی)
  • -        اشاره بر موضوعات و مواد قانونی مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران در سطح میانی
  • -        تعاریف و مفاهیم اصطلاحات مالی
  • -        قانون دیوان محاسبات کشور
  • -        قانون محاسبات عمومی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09