پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات ماموران دولت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات ماموران دولت
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        آشنایی با قوانین و مقررات (ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی)
  • -        قانون مجازات اسلامی
  • اشاره بر موضوعات و مواد قانونی مرتبط با وظایف و مأموریتهای مدیران در سطح میانی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09