پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
نوع دوره : مدیریت - میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • کلیات و تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری
  • -        راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری
  • خلاصه ای از سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور
  • ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی
  •  حقوق مردم و ارباب رجوع و کارکنان در نظام اداری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09