پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور
نوع دوره : مدیریت - میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        قانون بودجه سال 1344
  • -        قانون بودجه کل کشور
  • اشاره بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران در سطح میانی میشود
  • قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفند ماه 1351 )

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09